Skip to content

Stöd från Skyltfonden

Vårt projektförslag “Praktiska friktionskoefficienter mellan trävägar och oskyddade trafikanter” har fått bifall och finansiering från Skyltfonden.

Projektet handlar om utvecklingen av en ny metodik och apparat för mätning av friktionsegenskaper av “beläggningar” samt generation av tillhörande data för en del underlag. I synnerhet, fokusen ska ligga på friktionsområden relevanta till oskyddade trafikanter, som är idag dåligt undersökt i praktik. Det handlar b.a. om mätningshastighet och riktning, andel slip och typ av beläggning.

Projektets budget är 230 000 kr och det förväntas vara klart under 2022K1.

Praktisk test av friktion på is med dubbade däck – tydligt förflyttning i sidled vid borttappad equilibrium.