Skip to content

Slutrapport HöG(C)bana

Vi har nu slutfört projektet HöG(C)bana och skickat in slutrapporten till Energimyndigheten.

Projektet har framgångsrikt bevisat att det finns både förutsättningar och intresse för att anlägga en test sträcka trä cykelbana i form av ett pilot projekt.
De olika kravställaren och deras krav har studerats och en plan har skrivits för hanteringen av de olika nivåer krav som finns i Sverige gällande Gång- och Cykelbanor.
Många intressenter har kontaktats och flera är engagerade och det pågår en
kontinuerlig dialog.
Pandemin har haft begränsat påverkan på projektet, dock har studieresan utanför Sverige inte kunnat genomföras på grund av reserestriktionerna. Utländska studieobjekten har dock kunnat utvärderas utifrån information tillgänglig på nätet.
Projektets resultat i form av ett projekt- och utvecklingsplan för en pilotstudie och
andra relevanta analysen bifogas rapporten. Detta har redan använts som stöd för
projektbeskrivningen av en pilot sträcka i samarbete med Göteborgs Stads Trafikkontoret.
Syftet är att nu arbeta vidare och förverkliga ambitionen att bygga en test sträcka byggd
med prefabricerade trämoduler.